Plenrulle

Man fyller den med vann før bruk, og tømmer den når man er ferdig.

Mål: 107 cm x 62 cm x 32 cm

Vekt uten vann: 10 kg