Dremel 8200 batteridreven

Batteridreven dremel med en del utstyr. Kapp, puss, skjær, osv. Dremel kan det meste og er veldig lett å bruke. Fin å komme til ting pga at den går på batteri. Går helt opp til 30000rpm