Kapp og gjørsag

Gothech sag til leie kr. 100 pr. dag 200 for helg, og 500 for en måned