Nagletang, vridbar

Vribart hode, 360º, for bedre tilgjengelighet. 4 utskiftbare munnstykker for 2,4, 3,2, 4,0 og 4,8 mm nagler. Verktøy for veksling mellom munnstykker medfølger.

Har også mer verktøy til utleie:

https://leieting.no/nb/berntj

https://youtu.be/WPwNsQMnx88