Tilhenger med TIPP og BREMS

Tillhenger med TIPP og Brems

200kr dagen

Reg.nr: BY 6913

Tillatt totalvekt: 1 000 kg

Maks. nyttelast: 793 kg

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Tilhengerkalkulator

Innvendig kasse 2x1,5m

https://www.youtube.com/watch?v=bl1-u5tCuFE&feature=share

DUMPER TIL LEIE

Fra 500kr

https://www.youtube.com/watch?v=gEXg6JvNlYs&feature=share