Skred-pakke

Mammut skredpakke

o Skredsøker, søkestang og spade