Fuktmåler / protimeter mms2

Protimeter mms2 med hammerelektrode. Dette apparatet benyttes til å søke etter fukt på vegger, gulv og tak- proff fuktmåler. Den kan også måle luftfuktighet, overflatetemperatur og romtemperatur og vise deg om det kondenserer i målt område.