Informasjon om Leieting.no

Betingelser for bruk

Betingelser for bruk

Leieting.no er en sosial markedplass som tilrettelegger for at brukere kan leie ting og tjenester av hverandre. Tjenesten kan kun brukes i henhold til disse brukerbetingelsene. Tjenesteleverandøren reserverer seg muligheten for å endre disse betingelsene ved behov. Gjeldene betingelser for bruk vil være tilgjengelig på Leieting.no.

Innholdsrettigheter

Brukerene selv beholder rettigheter til all tekst, bilder og annet innhold som de skaper på tjenesten. Brukerene tillater andre å bruke innholdet i henhold til tjenestens formål og videre tillatelse til at tjenesteleverandøren kan lagre informasjon og data og gjøre endringer etter behov for tjenesten eller studier. Brukerene tillater at tjenesten bruker innholdet til markedsføring. Andre rettigheter overføres ikke fra brukerne hvis ikke annet er avtalt. Ansvar for innhold tilfaller brukeren som har skapt innholdet i tjenesten. Tjenesteleverandøren er tillatt å fjerne innhold som den ser nødvendig.

Ansvar

Det gis ingen garantier for tjenestens tilgjengelighet eller bruk. Brukerene er selv ansvarlige for sine handlinger i tjenesten og bør vurdere troverdighet med andre brukere før de utfører handlinger sammen. Ved utleie forsikres gjenstander i henhold til gjeldende forsikringsvilkår. Tjenesteleverandøren vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for skade som kan påføres bruker. Brukeren kan ikke lagre noe informasjon eller data i tjenesten mot forventning om at den blir værende.

Leietaker påtar seg ansvaret for å dekke eventuelle skader estimert til under 2500 kr eller dersom skaden skjer som følge av feil bruk.

Fjerning av bruker

Tjenesteleverandøren har rett til å fjerne brukere fra Leieting.no og fjerne tilgang til bruk av tjenesten uten spesiell begrunnelse eller rett til kompensasjon. Avtaler og betaling utenfor tjenesten bryter med våre retningslinjer og vil medføre utestengelse.

Andre betingelser

Svar på ofte stilte spørsmål gjelder også som retningslinjer for bruk av tjenesten.