Informasjon om Leieting.no

Personvern

Kontakt

Leieting AS
Dokkeskjærskaien 1
5006 Bergen

hei@leieting.no

Org. 916 210 264

Bruk av personlige data

Personlig informasjon samles inn for å gjøre kommunikasjon og bruk av tjenesten mulig. Informasjonen kan brukes for kommunikasjon mellom Leieting AS (heretter Leieting), Leietings samarbeidspartnere og brukere, samt direkte kommunikasjon mellom brukere. Leieting har tilgang til denne informasjonen. Noen personlige detaljer er synlige på brukerprofilsiden, mens disse detaljene er frivillig (untatt navn). 

Behandling av personlige data er ikke outsourcet, men brukerregisteret er lagret på servere som leveres av tredjepartsleverandører. 

Informasjon om innhold i brukerregisteret

Følgende informasjon kan være lagret i brukerregisteret:

  • Personlige data: Navn, e-postadresse, telefonnummer, gateadresse
  • Brukerdetaljer: Brukernavn, passord (lagret i kryptert format)
  • Brukerbeskrivelse skrevet av bruker selv
  • Tilbud og forespørsler som brukeren har lagt til tjenesten
  • Avgitte og mottatte tilbakemeldinger og bemerkelser
  • Statistiske data om bruk av tjenesten, f.eks. antall innlogginger
  • Kilder til informasjonen
  • Personlige detaljer gis av bruker ved registrering eller ved senere bruk av tjenesten

I tillegg lagres relevant informasjon for utbetaling, inkludert kontonummer, hos Leietings betalingsleverandør når denne informasjonen oppgis.

Kilder til informasjonen

Personlige detaljer gis av bruker ved registrering eller ved senere bruk av tjenesten.

Deling av informasjon

Informasjonen kan deles i forbindelse med forskningsrelaterte aktiviteter beskrevet i Betingelser for bruk som brukeren aksepterer før man starter å bruke tjenesten. Forskerne kan ikke publisere noen resultater som identifiserer brukerne.

Deling av informasjon utenfor EU og EØS

Informasjonen kan lagres på servere som er lokalisert innenfor eller utenfor EU og EØS.

Beskyttelsesprinsipper brukerregister

Informasjonen er lagret på datamaskiner. Tilgangen til informasjonen er begrenset ved bruk av passord og fysisk tilgang til datamaskinene er begrenset av tilbyderne av servertjenester. 

Informasjon relatert til betaling håndteres kryptert, og blir ikke lagret hos Leieting.