Informasjon om Leieting.no

Forsikring

Forsikring


Når du som privatperson leier noe på Leieting.no er du forsikret av If via Leieting AS. Dette er inkludert i provisjonen til Leieting på 25% av utleieprisen.

Merk Noen korreksjoner til vilkårene under:

  • Forsikringssum for Motorvogn er økt fra kr. 700 000 til kr. 1 000 000
  • Forsikringssum for Stort og Smått er økt fra 25 til 50 ganger døgnpris

Disse endringene vil bli integrert i tekstene snarlig, men gjelder for alle utleieavtaler som inngås etter 29. Juni 2017.

Sammendrag av forsikringsvilkårene

Fullstendige forsikringsvilkår