Informasjon om Leieting.no

Betingelser for bruk

Betingelser for bruk

Leieting.no er en sosial markedplass som tilrettelegger for at brukere kan leie ting og tjenester av hverandre. Tjenesten kan kun brukes i henhold til disse brukerbetingelsene. Tjenesteleverandøren reserverer seg muligheten for å endre disse betingelsene ved behov. Gjeldene betingelser for bruk vil være tilgjengelig på Leieting.no.

Innholdsrettigheter

Brukerene selv beholder rettigheter til all tekst, bilder og annet innhold som de skaper på tjenesten. Brukerene tillater andre å bruke innholdet i henhold til tjenestens formål og videre tillatelse til at tjenesteleverandøren kan lagre informasjon og data og gjøre endringer etter behov for tjenesten eller studier. Brukerene tillater at tjenesten bruker innholdet til markedsføring. Andre rettigheter overføres ikke fra brukerne hvis ikke annet er avtalt. Ansvar for innhold tilfaller brukeren som har skapt innholdet i tjenesten. Tjenesteleverandøren er tillatt å fjerne innhold som den ser nødvendig.

Ansvar

Det gis ingen garantier for tjenestens tilgjengelighet eller bruk. Brukerene er selv ansvarlige for sine handlinger i tjenesten og bør vurdere troverdighet med andre brukere før de utfører handlinger sammen. Ved utleie forsikres gjenstander i henhold til gjeldende forsikringsvilkår. Bruk av leid gjenstand gjøres på eget ansvar. Tjenesteleverandøren vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for skade som kan påføres bruker. Brukeren kan ikke lagre noe informasjon eller data i tjenesten mot forventning om at den blir værende.

Leietaker påtar seg ansvaret for å dekke eventuelle skader estimert til under 2500 kr eller dersom skaden skjer som følge av feil bruk.

Leie av ting

Tingene tilbudt på Leieting eies av tredjeparter, og er ikke inspisert eller vedlikeholdt av Leieting, med mindre annet er særskilt angitt.

Du plikter å undersøke tingen nøye før du tar den i bruk. Dersom du oppdager skader i forbindelse med undersøkelsen må du varsle Leieting umiddelbart, samt dokumentere skaden med for eksempel bilde. Dersom du unnlater å varsle skader i samsvar med dette punkt, og likevel tar tingen i bruk, kan Leieting legge til grunn at skaden(e) oppstod under din leieperiode, og kan holde deg ansvarlig for disse skadene.

Hvis du etter undersøkelsen eller senere mener at tingen ikke er trygg nok til å kunne brukes, må du ikke bruke tingen. I slike tilfeller ber vi om at du tar kontakt med Leieting umiddelbart.

Før kjøretøy overtas anbefaler Leieting at du og utleier sammen avleser drivstoffnivå, og nedfeller dette skriftlig i samtalen mellom partene i Leietings meldingssystem.

Betaling

Leieforhold skal betales gjennom Leietings betalingstjeneste. Betalingsløsningen er levert av Stripe. Ved bruk av Leieting gir du oss rett og tilgang til å å lagre kortopplysninger hos vår betalingsleverandør under og etter leieforholdet i en periode som er tilstrekkelig for å kunne gjøre opp for utgifter som tilfaller leietaker. Dette inkluderer, men begrenses ikke til, bruk av forbruksmateriale (for eksempel drivstoff), eventuell egenandel på forsikring, og dekning av skader under forsikringsgrensen. 

Fjerning av bruker

Tjenesteleverandøren har rett til å fjerne brukere fra Leieting.no og fjerne tilgang til bruk av tjenesten uten spesiell begrunnelse eller rett til kompensasjon. Avtaler og betaling utenfor tjenesten bryter med våre retningslinjer og vil medføre utestengelse.

Andre betingelser

Informasjon og veiledning i vårt Hjelpesenter gjelder også som retningslinjer for bruk av tjenesten.